Acocia?ia Geniul Carpa?ilor
Mihai Eminescu - Geniul Carpaților - Poet național și publicist militant, fondator al Societății Carpații.

Asociația „Geniul Carpaților”

The Association for International Friendship, Solidarity, Understanding and Co-operation “Carpathians Genius” is founded and develops its activity as a patriotic, democratic, nonprofit and public organization with important militant, cultural-instructive characteristic features, of a wide national and international comprise... more...

Mihai Eminescu

Aşa l-am cunoscut atuncea, aşa a rămas până în cele din urmă momente bune: vesel şi trist; comunicativ şi ursuz; blând şi aspru; mulţumindu-se cu nimica şi nemulţumit totdeauna de toate; aci de o abstinenţă de pustnic, aci apoi lacom de plăcerile vieţii; fugind de oameni şi căutându-i; nepăsător ca un bătrân stoic şi iritabil ca o fată nervoasă. Ciudată amestecătură! – fericită pentru artist, nefericită pentru om! - I.L. Caragiale

Ceea ce caracterizează mai întâi de toate personalitatea lui Eminescu este o aşa covârşitoare inteligenţă, ajutată de o memorie căreia nimic din cele ce-şi întipărise vreodată nu-i mai scăpa (nici chiar în perioadele bolnave declarate), încât lumea în care trăia el după firea lui şi fără nici o silă era aproape exclusiv lumea ideilor generale ce şi le însuşise şi le avea pururea la îndemână. În aceeaşi proporţie tot ce era caz individual, întâmplare externă, convenţie socială, avere sau neavere, rang sau nivelare obştească şi chiar soarta externă a persoanei sale ca persoană îi era indiferentă. - Titu Maiorescu

Acociația „Geniul Carpaților”
Acociația „Geniul Carpaților”