Acocia?ia Geniul Carpa?ilor
Mihai Eminescu - Geniul Carpaților - Poet național și publicist militant, fondator al Societății Carpații.

Statutul Asociației „Geniul Carpaților”

Acociația „Geniul Carpaților”

Asociatia pentru prietenie, solidaritate, intelegere si cooperare internationala
GENIUL CARPATILOR

S T A T U T U L

Capitolul I – Dispozitii generale
Art.1 - Asociatia pentru Prietenie, Solidaritate, Intelegere si Colaborare Internationala “Geniul Carpatilor”se constitiuie si isi desfasoara activitatea ca organizatie, patriotica, democratica, non-profit si obsteasca, cu pronuntat caracter militant, cultural-educativ, de ampla cuprindere nationala si internationala, fiind constituita in baza Ordonantei nr.26/30.01.2000;
Art.2 - Asociatia se constituie prin liberul consimtamint al membrilor mentionati in Anexa nr.1, independenti patrimonial si care dupa inscrierea ca persoana juridica la Judecaria Sectorului 6, devin membrii fondatori ai Asociatiei pentru Prietenie, Solidaritate, Intelegere si Cooperare Internationala ”Geniul Carpatilor”, iar Asociatia isi poate incepe activitatea;
Art.3 - Sediul Asociatiei este in Bucuresti, Strada CHILIA VECHE nr.8, Bl A7, Sc.1, Et.1, Ap.4, Sectorul 6;
Art.4 - Asociatia poate infiinta filiale in tara si strainatate, pe baza legilor in vigoare si a Statutului propriu;
Art.5 - Asociatia functioneaza pe durata nedeterminata iar dizolvarea ei se poate realiza numai in conditiile si cu procedura prevazuta in Ordonanta nr.26/30.01.2000.

Capitolul II – Denumire si Scop
Art.6 Denumirea asociatiei este Asociatia pentru Prietenie, Solidaritate, Intelegere si Cooperare Internationala “Geniul Carpatilor”, prescurtat A.P.S.I.C.I.”Geniul Carpatilor” sau Asociatia ”Geniul Carpatilor”.
Art.7 Scopul Asociatiei il constituie:
a) Pe plan intern
1. Cunoasterea, studierea, sprijinirea, promovarea si apararea intereselor generale ale natiunii romane, ale statului national unitar roman, ale tuturor cetatenilor Romaniei, din tara si de peste hotare, fara deosebire de conceptie politica, profesie, categorie sociala, religie, nationalitate si sex;
2. Definirea prin dezbateri stiintifice, culturale si cu caracter formativ, social, economic, juridic etc., a modelului de societate pe care dorim sa o construim in Romania;
3. Sprijinirea societatii civile in pastrarea si continuarea traditiilor democratice ale poporului roman, de lupta impotriva oricaror tendinte si orientari fasciste, rasiste, revansarde, neocolonialiste, extremiste si a tuturor formelor de discriminare economica si sociala (dupa culoarea pieli, apartenenta nationala, religie, cultura, sex, etc.) intre oameni si popoare;
4. Sprijinirea si realizarea unei cooperari apropiate, bazate pe valorile civice ale democratiei, justitiei sociale si statului de drept, cu toate asociatiile, ligile si fundatiile comunitatilor conlocuitoare si cele de prietenie cu tara noastra, cu camerele de comert si industrie, organizatiile si institutiile cu caracter economic, politic, social, cultural, stiintific, ecologic, de caritate si protectie sociala, agentii de turism, impresariat artistic si imobiliare, banci si institutii de asigurare, organizatii guvernamentale si neguvernamentele, pentru initierea de actiuni capabile sa promoveze idealurile de prietenie, solidaritate, intelegere, buna vecinatate si colaborare ale poporului roman, la nival interetnic, national si international.
b) Pe plan international
1. Promovarea relatiilor traditionale de prietenie, solidaritate, intelegere si colaborare internationala ale poporului roman cu toate popoarele lumii, indiferent de orinduirea sociala si politica, in scopul apararii pacii mondiale, al eliminarii razboaielor si embargoului si pentru promovarea unei noi ordini economice si sociale internationale, care sa permita edificarea unei societati umane fara agresiuni, fara exploatare si teroare, capabila sa favorizeze in egala masura toate popoarele lumii.
2. Dezbaterea problemelor internationale, ale economiei si politicii europene si mondiale, in contextul general al actiunii de globalizare si popularizarea masurilor care se impun pentru ca tara noastra sa poata depasi cit mai urgent si cu pierderi cit mai mici, dificultatile generate de acest proces de tranzitie.
3. Realizarea unei colaborari apropiate cu toate asociatiile, ligile si fundatiile de prietenie cu Romania create in strainatate, cu diaspora romana, cu organizatiile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale din intreaga lume, pentru promovarea prieteniei, solidaritatii, intelegerii si colaborarii internationale, pentru unitatea de actiune impotriva dusmanilor libertatii si ai mediului inconjurator, pentru libera circulatie a persoanelor, a valorilor stiintei, culturii si artei, pentru pastrarea identitatii nationale a fiecarui popor si apararea patrimoniului cultural national si universal, pentru lichidarea armelor atomice, bacteriologice si chimice si a tuturor mijloacelor de distrugere in masa.

Capitolul III – Obiectivele A.P.S.I.C.I. “Geniul Carpatilor”.
A. Directiile de actiune:
Art.8 - A.P.S.I.C.I.“Geniul Carpatilor” isi realizeaza obiectivele ei prin acivitatii initiate de sine statator, precum si prin colaborare multilaterala cu alte organizatii similare din tara si din strainatate, solicitind concursul institutiilor de stat cu responsabilitati pe aceasta linie, si a celor academice, universitare, cultural-educative si religioase, care au in programul si in atributiile lor oficiale preocupari similare.
Art.9 - A.P.S.I.C.I.”Geniul Carpatilor” urmareste initierea si sutinerea cu fermitate si consecventa a actiunilor de promovare a solidaritatii si colaborarii romanilor de pretutindeni indiferent de nationalitate, religie si sex si apararea dreptului legitim al poporului roman la o viata demna si prospera, de garantare a dreptului la munca si a dreptului la proprietate pentru tot ce s-a obtinut prin mijloace legale, garantarea ocrotirii mamei si a copilului si a dreptului oricarui om la un minim de subzistenta, la o protectie sociala reala, bazata pe asigurarea de locuri de munca, facilitati in domeniul invatamintului si al asistentei sociale, grija sporita pentru batrini si persoanele cu handicap.
Art.10 - A.P.S.C.I “Geniul Carpatilor” va actiona pentru cresterea gradului de constinta sociala, cultivarea patriotismului si a raspunderii pentru viitorul poporului roman, pentru independenta, suveranitate si integritate teritoriala a tarii noastre.
ART.11 - A.P.S.I.C.I.”Geniul Carpatilor” isi propune sa transmita intregii lumi dorinta de pace, prietenie, solidaritate si colaborare a poporului roman, popor milenar, continuator al latinitatii romane si pastrator al culturii romano-bizantine, care s-a nascut crestin si de-a lungul existentei sale la portile orientului european, a probat prin fapte prietenia, solidaritatea si dorinta sa de colaborare cu toate tarile lumii, fiind o punte de legatura intre Orient si 0ccident, intre slavi din Nord si slavi din Sud, intre tarile de origine latina din Europa si cele din America Latina.
B - Actiunile principale ce vor fi initiate de A.P.S.I.C.I.”Geniul Carpatilor’’ sunt:
a)– realizarea in Romania a unei societatii profund democratice, la toate nivele si in ansamblul sau, cu accent pe respectarea drepturilor si demnitatii tuturor cetatenilor, indiferent de pozitia sociala, de nationalitate, religie si sex.
b)- apararea unitatii teritoriale, lingvistice, culturale si religioase, adincirea solidaritatii si colaborarii interetnice intre poporul roman si minoritatile nationale conlocuitoare.
c)- ingradirea si eliminarea exploatarii economice, cu precadere a copiilor minori, protectia copilului in mediul familial in conformitate cu prevederile Conventiei ONU, asigurarea unor forme institutionalizate de protejare si integrare in societate a copiilor abandonati si eradicarea acestor fenomene prin asigurarea unei protectii sociale reale pentru copii, femei, batrini someri si paturile defavorizate, asigurarea de conditii pentru recalificarea fortei de munca disponibilizate si asigurarea de locuri de munca pentru acestia in tara si strainatate in conditii de securitate a muncii conforme cu standardele internationale.
d)- protejarea avutiei nationale, a patrimoniului cultural national si universal, a mediului inconjurator si a animalelor.
e)- combaterea oricaror actiuni de natura sa diminueze si disperseze capacitatea de solidaritate nationala si internationala a poporului nostru cu toate popoarele lumii, realizarea de actiuni de apropiere si cooperare socio-umana, interetnica si economica in scopul eradicarii saraciei la nivelul intregii societati romanesti si in intreaga lume.
f)- relevarea rolului pozitiv din punct de vedere national, politic si cultural al Bisericii Ortodoxe, al celei Greco-Catolice si a altor culte care au existat si exista legal, pe teritoriul Romaniei si care prin activitaea lor promoveaza spiritul de intelegere,de toleranta si de conlucrare intre oameni si religii, care militeaza pentru o educatie spirituala unica, pentru respectarea individualitatii tuturor popoarelor, traditiilor si religiilor, pentru o unitate in diversitate si o pace durabila, pentru binele patriei comune al unitatii si independentei ei, pentru o lume a pacii si colaborarii.
g)- mobilizarea tineretului scolar si a studentimii, spre nobila lor menire de a invata, de a aprofunda valorile stintei, tehnicii, artei si filozofiei inaintate romanesti si universale si sprijinirea acestora pentru a putea beneficia de sanse egale, de gratuitatea serviciilor sociale: invatamint, sanatate, pregatire profesionala, respectiv locuri de munca, locuinte si masuri de protectie si ajutorare a familiilor tinere si copiilor acestora.
h)- cinstirea si comemorarea patriotismului, devotamentului, spiritului de sacrificiu si eroismului tuturor ctitorilor de tara, a celor care s-au jertfit pentru binele, progresul si prosperitatea acestui neam, precum si a faptelor de vitejie ale armatei romane, a tuturor personalitatilor civile si militare ce si-au dedicat viata apararii si pastrarii fiintei nationale a poporului nostru si initierea pe aceasta linie de actiuni pentru popularizarea vietii si faptelor eroilor neamului, pentru prezentarea veridica si unitara a istoriei Romaniei, nu dupa manuale alternative dictate de interese straine, pentru sprijinirea morala si materiala a veteranilor de razboi si familiilor acestora, a urmasilor personalitatilor si eroilor neamului, ca recunostinta pentru eroismul inaintasilor si exemplu de urmat pentru generatiile viitoare.
i)- ridicarea statutului social - economic al femeii, pensionarilor, a paturilor defavorizate, al etniilor si minoritatilor conlocuitoare, pentru redarea demnitatii lor cetatenesti in cadrul societatii, ca element de unitate si demnitate civica .
j)- afirmarea legaturii indisolubile intre unitatea nationala a romanilor si unitatea fiecarei minoritati nationale din Romania in cadrul unitatii generale a populatiei intregii patrii comune si sprijinirea comunitatilor romanesti din afara granitelor pentru a beneficia din partea autoritatilor acestor tari de aceleasi facilitati pe care Romania le acorda minoritatilor nationale conlocuitoare.
k)– sprijinirea romanilor din afara granitelor si a prietenilor poporului roman din intreaga lume pentru cunoasterea si aprofundarea limbii si literaturii romane, a istoriei, geografiei si culturii noastre nationale pentru mentinerea unui contact permanent cu tara noastra, prin intermediul presei, cartilor, teatrului, radio si TV, simpozioanelor, acordarii si primirii de burse, schimburi reciproce de bursieri, schimburi cultural-artistice, schimburi de specialisti si forta calificata de munca, pregatiri de doctorate si specializari postliceale si universitare, turism, tabere comune de studiu si creatie, expozitii stiintifice, culturale si economice, promovarea relatiilor comerciale, de investitii, de consultanta si cooperare economica, a facilitarii deplasarilor si sederii in tara si strainatate etc.
l)- adincirea spiritului civic,constructiv la nivelul intregii societati romanesti,indiferent de orientarea politica,religioasa si etnica a tuturor membrilor societatii.
m)- conlucrarea apropiata si permanenta cu romanii din diaspora, cu asociatiile acestora din tarile in care traiesc, cu camerele de comert si industrie, agentiile de turism, organizatiile profesionale, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale romanesti si din intreaga lume, care sprijina prietenia, solidaritatea, intelegerea si colaborarea cultural-artistica, economica, sociala, stiintifica, juridica, in invatamint, cercetare, religie, ecologie etc.
n)- realizarea de actiuni care sa permita promovarea pacii, prieteniei, solidaritatii, intelegerii si cooperarii internationale, a intrajutorarii interumane la scara mondiala, pentru a putea preveni din timp orice stare conflictuala intre state, a realiza climatul necesar interzicerii razboaielor, embargoului, inarmariilor, a unor noi forme de colonialism economic, financiar si social si a face ca in relatiile dintre state sa prevaleze forta dreptului nu dreptul fortei.
C.- Modalitati de concretizare a obiectivelor A.P.S.I.C.I.”Geniul Carpatilor’’:
a)– sesiuni, simpozione, congrese, conferinte si intilniri de lucru si documentare stiintifice, economice, culturale, sociale si din alte domenii de inters, cursuri de limbi straine si de pregatire in diverse domenii de activitate necesare promovarii relatiilor de prietenie, solidaritate, intelegere si cooperare internationala, activitati de traducere simultana si traduceri de documente, carti, filme etc., mese rotunde, caravane ale prieteniei si solidaritatii, manifestatii si mitinguri de solidaritate, prietenie si protest, in tara si strainatate;
b)- dezbaterea problemelor internationale, ale economiei si politicii europene si mondiale in contextul actiunii de globalizare si al revenirii la multipolarism.
c)- activitati cultural-artistice, folclorice, sportive, turistice, economice, juridice, ecologice, de protectie a tuturor speciilor de animale, de valorificare a fortei de munca calificate sau disponibilizate, in tara si in strainatate;
d)- biblioteci, sali de documnetare, expozitii, muzee,sali de proiectie, imprimare si auditie posturi de radio, TV si cablu, edituri, ziare si publicatii proprii, formatii artistice, folclorice, tea- trale, muzicale, balet, monumente, premieri, medalii si diplome de merit si comemorative, pentru a populariza evenimente si personalitati romane si straine in tara si in strainatate;
e)- actiuni directe de stringere si distribuire de ajutoare in tara si strainatate sau in colaborare cu institutii specializate (Comitetul National Roman de Cruce Rosie, Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi, Statele majore pentru aparare civila etc.) pentru a putea sprijini operativ,persoanele defavorizate, copii, batrinii, invalizii, oameni in incapacitate de lucru, somerii, persoanele afectate de diverse calamitati etc., in tara si in strainatate;
f)- initierea si promovarea de programe destinate cresterii gradului de educatie si a spiritului civic al rromilor si altor etnii si categorii sociale defavorizate si antrenarea lor la activitati productive si de utilitate sociala.
g)- initierea de programe in colaborare cu institutile specializate din tara si strainatate, pentru acordarea de sprijin si asistenta sociala, medicala, juridica, umanitara etc., pentru imigrantii si comunitatile acestora din tara noastra, precum si emigrantilor proveniti din Romania si comunitatilor acestora existente in alte tari.
h)- organizarea si sprijinirea unor crese, gradinite, scoli, orfelinate, azile de batrini, a persoanelor singure si neajutorate, a invalizilor, a persoanelor fara locuinta si a familiilor sarace cu multi copii din tara si din strainatate;
i)- sprijinirea afirmarii si realizarii pe plan socio-profesional a copiilor abandonati, a celor orfani si a celor provenind din familii cu posibilitati materiale reduse, acordarea de asistenta financiara pentru scolarizare, incadrare in munca, sustinerea interventiilor medicale si tratamentului medical, in tara si in strainatate, pentru copiii ale caror familii nu dispun de resurse suficiente si pentru persoanele fara posibilitati materiale.
j)- sprijinirea, in colaborare cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din alte tari, a realizarii cadrului legal de colaborare reciproc avantajoasa, in domeniul acordarii de asistenta tehnico-economica, medicala, juridica, comerciala, invatamint, cultura, educatie si sport, stiinta, cercetare, protectia mediului si a animalelor etc. si organizarea de activitati concrete in toate aceste domenii, pentru o mai buna cunoastere si apropiere intre specialistii romani si straini, pentru valorificarea in tara si strainatate a fortei de munca calificate de care dispune tara noastra, pentru o mai buna cunoastere, apropiere si solidaritate a poporului roman cu toate popoarele lumii, indifernt de orinduirea lor sociala si politica.
k)- sprijinirea copiilor dotati dar fara posibilitati materiale de a urma diverse forme de invatamint, prin acordarea de burse, facilitati de cazare si masa, meditatii gratuite, respectiv asigurea posibilitatii de a lucra cind ajung la majorat.
l)- prezentarea,in presa si in celelalte mijloace de informare in masa, a preocuparilor si rezultatelor obtinute de Asociatie.
m)- cultivarea relatiilor cu partenerii interni si externi prin corespondenta, vizite, trimiterea de materiale documentare, organizarea de actiuni si activitati comune in tara si strainatate si reactie prompta la solicitarile si propunerile acestora.

Capitolul IV – Membrii si Filiale.
Art.12 - Asociatia se compune din:
- membrii fondatori
- membrii asociati
- membrii de onoare
Art.13 - Pot deveni membri ai Asociatiei “Geniul Carpatilor” si alte persoane fizice sau juridice decit membrii fondatori, daca sunt de acord cu Statutul Asociatiei si doresc sa participe la realizarea scopurilor ei. Primirea se face pe baza de cerere de inscriere si plata unei cotizatii anuale. Dupa aprobarea, cu majoritate de voturi, in Adunarea Generala, acestia dobindesc statutul de membri asociati.
Art.14 - Membrii de onoare pot fi persoane juridice romane si straine sau personalitati ilustre din tara si strainatate, care prin activitatea si preocuparile lor,s unt apropiate de scopul si activitatile Asociatiei ”Geniul Carpatilor”si sprijina realizarea acestora. Calitatea de membru de onoare se acorda de Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director. Membrii de onoare au drept de vot consultativ.
Art.15 - Asociatia isi poate constitui filiale in judete, orase, comune si in strainatate, dupa obtinerea recunoasterii legale necesare, pe baza hotaririi Adunarii Generale.
Art.16 - In verderea desfasurarii activitatilor pe care si le propun, Asociatia precum si filialele sale pot elabora regulamente proprii, in conformitate cu Satutul si aprobarea Consiliului Director.

Capitolul V – Veniturile Asociatiei.
Art.17- Veniturile Asociatiei se constituie din donatiile membrilor sai fondatori si din:
a) cotizatiile anuale ale membrilor;
b) subventii din partea unor institutii guvernamentale sau neguvernamentale;
c) dobinzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale.
d) veniturile provenite de la editurile si publicatiile proprii;
e) veniturile realizate din activitati economice directe;
f) donatii, sponsorizari sau legate;
g) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugtele locale;
h) alte venituri prevazute de lege.
Art.17.1 Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividentele nefolosite pot fi utilizate pentru realizarea scopului Asociatiei, de catre asociatii proprietari ai societatilor.
Art.17.2 Din sumele obtinute conform prevederilor de la acest capitol,vor fi suportate cheltuielile de functionare si dotare a Asociatiei si se vor putea acorda personalului de conducere si lucratorilor, prime si alte recompense morale si materiale pentru activitatea desfasurata;
Art.17.3 Soldurile rezultate la incheierea exercitiului bugetar se vor reporta in prevederile bugetului pe anul urmator.
Art.17.4 Asociatia efectueaza incasari si plati in lei si valuta la caseria proprie si din conturile proprii deschise la banca conform legislatiei in vigoare.

Capitolul VI – Organizarea si Functionarea Asociatiei
Art.18 - Organele de conducere si control ale Asociatiei”Geniul Carpatilor” sunt:
a) Adunarea Generala
b) Consiliul Director
c) Cenzorul
Art.19 - Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitiatea membrilor si exercita urmatoarele atributii:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea si revocarea Cenzorului sau dupa caz a membrilor Comisiei de Cenzori ;
e) analizarea si aprobarea rapoartelor de activitate ale acestora;
f) aprobarea infiintarii de filiale in tara si in strainatate;
g) modificarea actului constitutiv si a statutului;
h) aproba dizolvarea si lichidarea Asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
i) exercita orice alte atributii prevazute in lege;
j) Adunarea Generala a membrilor se convoaca cel putin o data pe an in sesiune ordinara si in sesiune extraordinara la cererea a minim jumatate din numarul membrilor asociati.
k) hotaririle Adunarii Generale se iau cu majoritate de voturi si devin obligatorii dupa vot.
l) lucrarile Adunarii Generale vor fi conduse intotdeauna de unul din membrii fondatori
Art.20 - Consiliul Director, se alege de Adunarea Generala cu majoritate de voturi si asigura buna executie a hotaririlor acesteia.
Consiliul Director exercita urmatoarele atributii:
a) conduce operativ si administreaza Asociatia si patrimoniul sau;
b) convoaca anual sau de cite ori este nevoie Adunarea Generala;
c) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara;
d) executa bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
e) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
f) aproba organigrama, politica de personal si retributii, premii si burse de studii, conform prevederilor acestui Statut;
g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala;
h) hotaraste si aduce la indeplinire schimbarea sediului Asociatiei.
Art.21 - Consiliul Director se compune din trei membrii: presedinte si doi vicepresedinti si se intruneste in sedinte de lucru ori de cite ori este nevoie.
Art.22 - Conducerea Consiliului Director si reprezentarea Asociatiei se asigura de Presedintele Consiliului Director, iar cind lipseste, acesta va delega in locul sau pe unul din cei doi vicepresedinti.
Art.23 - Membrii Consiliului Director sunt alesi de Adunarea Generala pe o perioada de cinci ani.
Art.24 - Consiliul Director isi va elabora un regulament intern de functionare care va fi aprobat de Presedinte si va dispune de un Secretariat care va coordona activitatea de birotica, administratie si protocol.
Art .25 - Controlul financiar al Asociatiei este asigurat de un Cenzor care indeplineste urmatoarele atributii:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta, Adunarii Generale si Consiliului Director
c) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala si Consiliul Director.

Capitolul VII – Drepturile si Indatoririle Membrilor.
Art.26 - Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
- de a alege si a fi alesi in organele Asociatiei si ale unitatilor componente;
- de a participa la activitatile Asociatiei si de a beneficia de recompense materiale si morale, in raport cu valoarea contributiei personale;
- de a efectua stagii de pregatire pe cheltuielile Asociatiei, in raport de necesitatile acesteia;
- de a edita lucrari sub egida Asociatie si a le distribui sub patronajul acesteia;
- de a avea acces la fondul documentar si de informare al Asociatiei;
- de a fi sprijiniti de Asociatie penru obtinerea de burse in tara si strainatate si pentru obtinerea de locuri de munca in tara si strainatate;
Art.27 - Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:
- sa respecte Statutul si regulamentele Asociatiei si ale unitatilor componente;
- de a contribui prin cotizatia anuala si dupa posibilitati, prin donatii, la sustinerea bazei materiale a Asociatiei;
- de a contribui prin activitatea proprie la indeplinirea scopurilor si obiectivelor Asociatiei;
- de a apara onoarea Asociatiei;
Art.28 - Calitatea de membru al Asociatiei “Geniul Carpatilor”se poate pierde in urmatoarele situatii:
- la cerere
- prin excludere
Art.29 - Excluderea din Asociatie poate avea loc numai cu aprobarea Adunarii Generale, la propunerea Consiliului Director, pentru incalcarea prevederilor Statutului si organizarea sau sustinerea, in orice forma, a unor actiuni contrare scopului Asociatiei;
Art.30 - Cei care se retrag sau sunt exclusi din Asociatie nu au nici un drept asupra patrimoniului acesteia.

Capitolul VIII – Colaborare externa
Art.31 - Pentru realizarea scopurilor sale, Asociatia”Geniul Carpatilor”poate intretine relatii de prietenie, solidaritate, intelegere si colaborare internationala cu persoane fizice sau juridice si oganizatii guvernamentale si neguvernamentale din
strainatate, cu institutii de profil asemanator sau care urmaresc teluri apropiate.
Art.32 - Asociatia poate adera sau se poate afilia la asociatii sau fundatii similare din tara sau strainatate, ca persoana juridica, in conditiile statutelor si reglementarilor in vigoare.

Capitolul IX . Durata,Dizolvarea si Lichidarea Asociatiei “Geniul Carpatilor”
Art.33 - Durata de functionare a Asociatiei va fi pe termen nedeterminat.
Art.34 - Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se face conform legii.
Art.35 - Lichidatorii vor fi desemnati de catre Adunarea Generala si raspund solitar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
Art.36 - Prezentul Statut se completeaza cu dispozitiile legislatiei in vigoare.

Capitolul X – Dispozitii Finale
Art.37 - Asociatia a fost constituita conform actelor anexate la cererea de inregistrare.
Art.38 - Asociatia functioneaza pe principiul autonomiei proprii si in strinsa legatura cu toate organizatiile neguvernamentale si cele guvernamentale de profil, precum si cu formatiuni politice si profesionale.
Art.39 - Asociatia are ca imn: Balada de Ciprian Porumbescu si ca insemn un medalion continind imaginea Casei Poporului.

Membru Fondator
Constantin CREȚU

Bucuresti:16.07.2001

Acociația „Geniul Carpaților”
Acociația „Geniul Carpaților”